Únik vody


Bereme to jako samozřejmost. Nepřemýšlíme nad tím. A přitom se ta voda musí k nám do bytu nějak dostat. Odněkud. Jak a odkud?

To je všude jiné, ale končí to vždy a všude vodovodními trubkami. Těm větším se říká vodovodní řad, těm klasickým pak trubka. A o ně se musí někdo starat. Na vodovodním řadu se podílí svým dozorem většinou nějaká vodárenská firma či společnost. To jsou ti, kterým platíte jak vodné, tak stočné. Ti si hlídají a kontrolují, zda je vše v pořádku na veřejných prostranstvích. Na těch soukromých je to jen a jen na majiteli. A ten by měl s firmou dodávající vodu úzce spolupracovat.

voda

Ono se totiž může lehce stát, že někde dojde ke zlomu, nebo uvolnění hrdla na řadu a už je tu dosti velký průšvih. A tu nastupuje jednotka, která má zabránit větším ztrátám.

Pokud je únik vody velký, jde většinou vidět. Když voda tryská ze země jako pramen, není o místě závady pochyb a ihned se začne pracovat. Nastoupí technika, pokud může, a už se kope až k místu, kde se pak provádí oprava.

Nezřídka se však stává, že dochází k úniku vody, ale neví se kde. A to je právě to nebezpečné. Co když voda proniká do zdí domu? Není třeba se však obávat. Pokud je to objeveno včas.

čistá voda

Opět přijíždí tým, který se specializuje na vyhledávání úniku vody. A protože technika poněkud pokročila, už se nebude bourat půlka koupelny, protože to nebude třeba. Tým totiž použije techniku, která dokáže najít sebemenší dírku v potrubí, a to pomocí plynu.

Je zbytečné rozebírat princip, ale stručně vysvětlím. Do trubek se napustí plyn, který pak prasklinou uniká a zde je zachycen. Takže tým se trefí naprosto přesně a tím šetří spoustu další práce. A samozřejmě i dalších peněz. Není to prostě taková katastrofa jako kdysi, kdy se místo úniku vody určovalo jinou technikou a kdy se skutečně bouralo více než bylo nutno. Proto nemusíte mít obavy a klidně se na firmu obraťte.