Pískovačku si můžete i pronajmout v půjčovně


Pískování neboli tryskání je technologický proces odstraňování okují, zbytků koroze, barev, olejů a dalších nečistot z povrchu kovových předmětů. Využívá se k tomu zařízení, jehož název s tímto procesem úzce souvisí – pískovačka. V počátcích pískování byla abrazivem drobná zrnka písku, později se začaly používat i jiné ¨materiály, např. drobná měděná drť.

pískování v terénu

Pískování se provádí buď v otevřených prostorách pomocí tlakové pistole a v ochranném obleku, anebo u drobných součástek se k tomuto procesu využívá mobilní pískovačka, což je uzavřená nádoba, v níž k tryskání dochází v ochranných návlecích. Pískovačky jsou však velmi svéráznou pomůckou, která se uplatní zejména ve výrobě či v údržbě, ale v jistém slova smyslu poslouží i kutilům. Mnohdy je to jediný způsob, jak z povrchu předmětů odstranit nečistoty, zvláště u členitých povrchů, kam se nedostane smirkové plátno či drátěný kartáč.

zkorodovaný materiál

Pískovačku si můžete pronajmout

Pískování obrobků a dalších kovových předmětů je činnost velmi efektivní, ale přece jen se pokaždé nejedná o sériovou výrobu či náročnou dlouhodobou údržbu velkého rozsahu, kde se pískovačka uplatní nastálo. Existuje mnoho situací, kde se vám tato pomůcka hodí jen po omezenou dobu, zkrátka ji využijete třeba jen jednou či dvakrát do roka na pár dnů. Tehdy nemá význam ji vlastnit a skladovat, kde většinu času zabírá zbytečné místo, je to něco podobného, jako v případě přívěsného vozíku na tažné zařízení, který potřebujete jen občas pro nákup stavebního materiálu nebo převozu věcí na chalupu.

Půjčovna pískovaček vám v tomto směru vyjde vstříc, ostatně pronájmy elektrického nářadí a dalších technických prostředků pro výrobu a údržbu jsou naprosto běžné již desítky let. Pronajímatel vás seznámí s návodem k obsluze, s bezpečnostními pravidly při jejím používání a se zásadami provozu, abyste vypůjčené nářadí také vrátili v dobrém technickém stavu.