Optimalizace pro vyhledávače


Zobrazit danou internetovou stránku na přední pozici při zobrazení výsledků vyhledávání, to je hlavním úkolem optimalizací stránek pro vyhledávače. Tento pojem pochází z anglického Search Engine Optimization, všeobecně se používá zkratka SEO. Zobrazení odkazu na stránky mezi prvními, které nabídne vyhledávač, zvyšuje pravděpodobnost získání většího počtu návštěvníků stránek, nebo ještě lépe cílených zákazníků. Při optimalizaci webových stránek se používají různé metody a techniky, některé z nich jsou používány přímo na stránkách, označovány jsou jako on-page, jiné mimo tyto stránky, off-page metody.
prezentace na skle ruka fix

Vyhledávače fungují tak, že v nastavených časových intervalech stahují aktuální obsah webových stránek, analyzují je, indexují a ukládají do databáze. Základní mechanismus jejich fungování je zčásti obecně známý, zčásti je možné jej vypozorovat. Přesné algoritmy a metody prováděných analýz si každá firma bedlivě střeží. Zobrazení stránky ve výsledcích vyhledávání je podle algoritmu vyhledávacího stroje dáno tím, do jaké míry splňuje stránka požadavky vyhledávajícího uživatele. Čím více požadavky hledajícího daný odkaz splňuje, tím je zobrazen na vyšší příčce. Firma SEO je schopna pomocí různých nástrojů měřit konkrétní pozici umístění webových stránek ve vyhledávači.

hlava ženy aplikace ikony
SEO – firmy se snaží svým klientům vylepšit webové stránky pro všechny jejich potenciální návštěvníky, tím se současně zvyšuje jejich kvalita z pohledu vyhledávače. Nejlépe hodnocené jsou stránky s jedinečným a kvalitním obsahem, velmi důležitá je i pravidelná aktualizace, ideálně denní. Adresa stránek by měla být krátká, srozumitelná a neměnná, to může vést ostatní uživatele k odkazování na stránku. Umístění klíčového slova v adrese může u některých vyhledávačů zvýšit umístění stránky. Neměnnost adres stránek je důležitá z hlediska fungování vyhledávacích strojů, je dána i požadavkem na budování zpětných odkazů.