Využijte našich kurzů a vylepšete své komunikativní dovednosti


Jakou práci vykonáváte? A co vaÅ¡e koníÄky? A co osobní život? ChtÄ›li byste vÄ›dÄ›t, proÄ se na vÅ¡echny tyto otázky ptáme? ChtÄ›li byste vÄ›dÄ›t, co mají vÅ¡echny tyto oblasti lidského života spoleÄné? Tím pojítkem, tou spoleÄnou vÄ›cí, je komunikace. Jak v pracovním, tak i v osobním životÄ› je totiž komunikace základem, nezbytností, bez které se nelze obejít. Asertivita v jednání s ostatními je velmi důležitá. Že tento pojem neznáte? Že nevíte, k Äemu vám může být dobrá? Možná už nÄ›kdy tak jednáte, aniž byste o tom vÄ›dÄ›li.

Komunikace je základ jakékoliv kooperace

Když chcete v životÄ› dobÅ™e fungovat, a nezáleží na tom, o jakou oblast se jedná, je potÅ™eba dokonale ovládat umÄ›ní komunikace. A správná mezilidská komunikace, to je umÄ›ní asertivity. Pokud si myslíte, že toto umÄ›ní neovládáte nebo pokud dokonce vůbec netušíte, o Äem že je Å™eÄ, mÄ›li byste ihned pÅ™ejít na naÅ¡e internetové stránky a tak si o ní nÄ›co pÅ™eÄíst. A jeÅ¡tÄ› lépe, rovnou se zapsat na jeden z naÅ¡ich online kurzů! Neváhejte!