Naše dokonalé produkty a zákaznický servis jsou skvěle stmeleny


Kombinace excelentních výrobních postupů, kvalitních výchozích materiálů i dokonale Å™eÅ¡eného logistického systému vytváří důstojnou serióznost. Té užívá v nejrůznÄ›jších průmyslových oblastech specializovaná firma, která rozšířila svou oblast působnosti také na mezinárodní trh. Měřítka nadstandardní jakosti pro spojovací materiálnejrůznÄ›jšího typu vynesla profesionální výrobní a distribuÄní firmu na vrchol žebříÄku kvality Å¡roubů, matic, nýtů, hmoždinek, klínků i dalších typů pojivových komponentů.

Vývoj a výrobu spojovacích prvků směřujeme do nejrůznějších kategorií

Různé typy Å¡roubů a matic, ale také speciální pÅ™ichycovací a upevňovací spojovací materiál je vytvářen v souÄinnosti s konkrétními technickými požadavky na spojení konstrukÄních dílů v automobilovém, strojírenském, solárním průmyslu, oblasti stavebnictví, železniÄní, kosmické a letecké dopravy i dalších odvÄ›tví. PÅ™ekvapivÄ› stabilní vlastnosti jednotlivých spojovacích prvků, které opouÅ¡tÄ›jí výrobní prostory profesionální firmy, Vás bezesporu po vÅ¡ech stránkách pozitivnÄ› pÅ™ekvapí.