Fyzioterapeutické služby aneb jak efektivní je pomoc?


Spoustu lidí si myslí, že se fyzioterapie zaměřuje pouze na léčbu a pomoc od bolesti pohybového ústrojí . Hovoříme o bolestech, které se mohou šířit od svalů, přes šlachy až po klouby. Fyzioterapie ale dokáže i jiné věci. Dokáže například pomoci eliminovat nepříjemné bolesti hlavy nebo menstruační bolesti. Stejně tak ale dokáže i odbourat problémy v rámci stresu nebo psychického napětí. Pomáhá dokonce i v rámci správného držení těla. U mnohých lidí je důležitou prevencí.
Mezi základní poskytované služby bychom mohli zařadit kinezioterapie, tejping, fyzikální terapie, ergonomie apod.
dvoukilové čínky
Na samém začátku vás čeká vstupní pohovor, který se bude týkat zjištění anamnézy. Vše probíhá formou otázek, které jsou potřeba k posouzení a za účelem zjištění vašeho stavu. Počítejte ale s tím, že už při pouhém vstupu do dané ordinace vám fyzioterapeut vyčte z vaší chůze i postoje první problémy nebo zdravotní potíže. Právě pohyb, který je přirozený napoví dobrému fyzioterapeutovi mnohé o vaše stavu, a to ať už psychickém nebo fyzickém.
masážní terapie
První sezení je převážně o dialogu, navození důvěry mezi lékařem a pacientem a kromě toho i zjištění co nejvíce informací o vás. Každému fyzioterapeutovi pomůže, když s ním budete spolupracovat a vyjadřovat se co nejpřesněji to jen půjde. Nejlepší bude, pokud se budete problém snažit popsat co nejpodrobněji. Fyzioterapeut se bude zajímat hlavně o detailní určení vaší bolesti. Je důležité zjistit, zda se jedná o bolest tupou či ostrou apod. Snažte se tedy být co nejvíce přesní v rámci popsání potíží. Možná se vám bude zdát, že vám fyzioterapeut podává otázky, které se mohou jevit jako nesouvisející s problémem. Věřte ale, že i tyto otázky mají svou podstatu a hlavně význam, proč je potřeba je v rámci vašeho zdravotního stavu vědět a znát.
Rozhodně se ale návštěvy nebojte, jelikož není třeba se ničeho obávat.